Strona główna
Kancelaria Biegłego Rewidenta Doradcy Podatkowego
JACEK PAWLIK
Strona główna
 
O firmie
Kancelaria została założona w 1993 r. przez obecnego właściciela Jacka Pawlika - doradcę podatkowego nr 00994 i zarazem biegłego rewidenta nr 10426.
Jacek Pawlik jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz podyplomowych studiów z audytu wewnętrznego w Polskiej Akademii Nauk. Posiada także certyfikat księgowy wydawany przez Ministra Finansów. Tytuł doradcy podatkowego uzyskał w 1997 r. a biegłego rewidenta w 2005 r. Jest również ekspertem w Polskim Towarzystwie Kryminalistycznym i był wielokrtnie powoływany jako biegły w różnych sprawach z dziedziny finansów, rachunkowości i podatków. Autor wielu publikacji o tematyce podatkowej i samorządowej (dot. doradców podatkowych i biegłych rewidentów). 
Został uhonorowany medalem "VIRTUS EST PERFECTA RATIO" im. Księcia Franciszka Ksawerego Druckiego Lubeckiego - Ministra Skarbu. Medal ten nadawany jest uchwałą Kapituły Medalu, w skład której wchodzą osobistości o uznanym autorytecie w dziedzinie prawa, podatków i ekonomii. Medal honoruje osoby o wybitnych osiągnięciach z zakresu nauki i publicystyki podatkowej, w służbie państwowej lub samorządowej, w działalności społecznej oraz w praktyce stosowania prawa podatkowego.

Jacek Pawlik jako przedstawieciel społeczny uczestniczy w opiniowaniu aktów prawnych.

Obecnie Jacek Pawlik piastuje funkcję Wiceprezesa Zarządu Głownego Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów, Księgowych, Doradców Podatkowych, Prawników i Ekonomistów LIBERTAS. Przez dwie kadencje pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Obecnie kancelaria działa w ramach Grupy Pawlik Szowa i Wspólnicy
GPSW


 
Kontakt
Kancelaria Biegłego Rewidenta Doradcy Podatkowego Jacek Pawlik
Siedziba: Kanie, ul. Partyzantów 6, 05-805 Otrębusy
Biuro: ECCOM, ul. Targowa 20A, 03-731 Warszawa
tel. 0-501093815, fax (22) 8180355
e-mail:
jacek.pawlik@post.pl

 
Strona głównaUsługi